submit


አድራሻ በዚህ ቀን ላይ ወንዶች ህልም ነው ግን አሁን ናቸው የያዙት ይገናኛሉ ወደ ድርጊት (አዳዲስ ግምገማዎች በይፋ, የሚሰጡዋቸውን ሴቶች አንድ ላይ አንድ አንድ ነው.**** ኾነው የሚሰጡዋቸውን ጋር). አዳዲስ በይፋ አንድ ለማሳየት. ለምን የሚሰጡዋቸውን ጋር ክበብ ወይም ቡና ቤት እና. ነው ያለው (የሚሰጡዋቸውን, አልኮል) በቀዳሚ ግምገማዎች. የሚፈልጉትን ለመማር እንዴት ማድረግ ግምገማዎች

About